לשים את הציונות מאחורינו, דמוקרטיה אחת למדינה אחת, שוויון עמים מלא

אבי ליברמן

הפתרון היחיד הוא מדינה דמוקרטית חילונית אמיתית.

פאווזי סוויטי

חדשות

14th מרץ 2018

March 1 – One State Foundation featured on Mondoweiss – HE

"We are still in times where speaking about a single democratic and secular state in Israel-Palestine is considered contentious. Just look how former Knesset Speaker Avraham Burg was received at a liberal synagogue (...)" Read more here.