מדינה אחת בפלסטין לשתי אומות פירושה, צדק, שוויון ושלום.

Mohammed Al-Shaikh Ali כותב

לשים את הציונות מאחורינו, דמוקרטיה אחת למדינה אחת, שוויון עמים מלא

אבי ליברמן

Donation

Yes, I want to donate once
€ 15,-
€ 20,-
€ 25,-
other
Payment method
Paypal
Creditcard
Bank transfer
IDEAL (Europe)
Personal information
Mr
Mrs