אני מאמינה שהדרך קדימה היא מדינה אחת, ויהודים ישראלים חייבים לוותר על התפיסה השגויה שלהם ולהבין שפתיחת הגבולות לא רק תביא עמה צדק פואטי ודה-קולוניאליזציה, היא גם באמת תיצור מדינה דמוקרטית ללא צביון דתי כלשהו, מהירדן ועד הים.

דניאל עלמה רביצקי

הפתרון היחיד הוא מדינה דמוקרטית חילונית אמיתית.

פאווזי סוויטי

מה אנו עושות/ים

קרן One State Foundation פועלת להרחבת השיח בקרב ישראלים ופלסטינים בנוגע לפתרון המדינה האחת לסכסוך הפלסטיני-ישראלי. מטרתנו להרחיב את התמיכה בפתרון זה בשתי הקהילות מטרתנו להרחיב את התמיכה בפתרון זה בשתי הקהילות, ובסופו של דבר ליצור את רמת התמיכה הנחוצה כדי שפתרון זה יהפוך למציאות. אנו עושים זאת בהתבסס על אמונתנו הכנה שפתרון כזה, על יסוד עקרונות של שוויון, צדק וזכויות אדם יתייחס לסיבות היסוד של הסכסוך, ויספק פתרון של ממש למשבר הנוכחי במקום להציע מודל נוסף ל'ניהולו'.

אנו פונות/ים לפלסטיניות/ים ולישראליות/ים דרך פעילותנו המקוות ודרך מפגשים וקשר אישי עם בני אדם. אנו מעודדים ותומכים בפלסטינים ובישראלים שמביעים תמיכה ברעיון, באמצעות הוספת קולם ותמונתם לגלרית תמונות תומכינו ההולכת וגדלה. נשמח לשתף פעולה עם אחרים. בכוונתנו לאסוף ולהציג מידע על התפתחות התמיכה בפתרון של מדינה אחת בקרב פלסטינים וישראלים. בנוסף לכך, נפעל לקידום הרעיון בקהילה הבינלאומית, כדי לחזק את מודעותה ותמיכתה ברעיון המדינה האחת.

מדוע אנו עושות/ים את מה שאנו עושות/ים

לאחר למעלה מ-20 שנות "תהליך שלום" כושל, הגיעה העת להכיר במציאות המדינה האחת שקיימת כבר במשך עשורים. זו מציאות של מדינה אחת שבה למקצת התושבים יש זכויות בעוד שמאחרים הזכויות נשללות, על בסיס אבחנה דתית או אתנית. שינוי מציאות זו מן היסוד נחוץ בדחיפות, כדי לאפשר לכל אדם שחי תחת ריבונות אותו המשטר לחיות בשוויון מלא. הדבר יושג אם בני אדם יקבלו בדיוק את אותן ההזדמנויות ואת אותן הזכויות החוקתיות, ללא קשר לזהות אתנית או דתית. אנו משוכנעות/ים ששינוי יסודי כזה משרת את שתי הקהילות, ושלכל אחת מהן יש מה להרוויח מסיום המציאות הנוכחית של כיבוש, דיכוי, אי-שוויון, אפרטהייד והתנגדות.

כדי שמודל של מדינה אחת יוכל להתגשם ולעבוד, חשוב גם להכיר ולתקן עוולות ואי-צדק מן העבר ומן ההווה, ובכלל זאת הכרה בנכבה הפלסטינית. החלטת האו"ם מספר 194 בדבר זכות השיבה או פיצויים לפליטים פלסטינים ולצאצאיהם מספקת בסיס איתן לצעד ראשון, אך ההכרה והתיקון צריכים להרחיק מעבר לכך, היות שנדרשת התייחסות גם לעוול ונישול לאחר 1948.

פתרון למשבר הנוכחי דורש ניסוח של פתרון המדינה האחת במונחים מעשיים. ואולם, המכשול הגדול ביותר בסופו של דבר הוא האמונות, התפיסות והקשיים של בני האדם לדמיין את המציאות החדשה והשונה דרמטית הזו של חיים בצוותא בשוויון מלא עם מי שנחשבים כעת אויבים. בהינתן יותר מ-70 שנות היסטוריה אסונית מאחורינו, הדבר אינו מפתיע כלל כמובן. לפיכך, היבט זה של שינוי השקפות בני האדם, לאט ובבטחה, יעמוד במוקד פעולת הקרן שלנו. בד בבד, ברצוננו להציג לאנשים מודלים ומבנים למדינה אחת שיוכלו לסייע לפלסטיניות/ים ולישראליות/ים לגבש חזון מעשי למציאות של מדינה אחת.  

היות שתמיכת רוב בקרב פלסטיניות/ים וישראליות/ים חיונית ביותר בסופו של דבר להצלחתו של מודל המדינה האחת, מוקד פעילותנו יהיה שיח עם קהילות אלו. ואולם, בכוונתנו גם לנהל שיח עם הקהילה הבינלאומית. בהינתן השקעתה הרבה והקולקטיבית בפרדיגמת שתי המדינות במשך למעלה משני עשורים, ללא שום אות להצלחה של ממש בכינון פתרון כזה, הגיעה העת לפתוח בשיחה על מדינה אחת במעגלים בינלאומיים. יתרה מכך, תמיכה פוליטית בינלאומית, כמו גם פרקטית, תוכל בתורה לחזק את התמיכה בפתרון זה בקרב פלסטיניות/ים וישראליות/ים.