אני מאמינה שהדרך קדימה היא מדינה אחת, ויהודים ישראלים חייבים לוותר על התפיסה השגויה שלהם ולהבין שפתיחת הגבולות לא רק תביא עמה צדק פואטי ודה-קולוניאליזציה, היא גם באמת תיצור מדינה דמוקרטית ללא צביון דתי כלשהו, מהירדן ועד הים.

דניאל עלמה רביצקי

הפתרון היחיד הוא מדינה דמוקרטית חילונית אמיתית.

פאווזי סוויטי

הקמה ופיננסים

הקרן One State Foundation הוקמה באופן בלעדי ע"י מייסדיה הפרטיים, במסגרת יכולתם האישית. למטרות פרקטיות, הקרן הוקמה באופן חוקי בהולנד.

עד רגע השקת הקרן, שאז תתאפשר קבלת תרומות חיצוניות, הקרן מומנה באופן בלעדי ע"י מייסדיה. אף לא אחד מחברי הוועד המנהל מקבל פיצוי כספי או פיצוי מסוג אחר בתמורה לחברותו בוועד המנהל.

הקרן שואפת לספק שקיפות מלאה של הנושאים שעל סדר יומה והפיננסים ובמסגרת זו הקרן תפרסם את דו"חותיה הכספיים השנתיים באתר.

בהתחשב בעובדה כי הקרן הוקמה לפני פחות משנה  הדו"ח הכספי הראשון יהיה זמין רק בסוף מחזור שנתי מלא.

מספר הרישום הפיסקלי של הקרן הוא: 8574.91.817.

מסמך אסטרטגיה

הקובץ המצורף
 מכיל את מסמך האסטרטגיה של הקרן כאן.