אני חושב שהפתרון הטוב ביותר יהיה מדינה אחת. הדבר דורש בניית אמון וכיבוד החוק לכולם. יידרש זמן להגיע לשם אך הדבר ניתן לביצוע.

לאטיף שוואר

מדינה אחת בפלסטין לשתי אומות פירושה, צדק, שוויון ושלום.

Mohammed Al-Shaikh Ali כותב

הקמה ופיננסים

הקרן One State Foundation הוקמה באופן בלעדי ע"י מייסדיה הפרטיים, במסגרת יכולתם האישית. למטרות פרקטיות, הקרן הוקמה באופן חוקי בהולנד.

עד רגע השקת הקרן, שאז תתאפשר קבלת תרומות חיצוניות, הקרן מומנה באופן בלעדי ע"י מייסדיה. אף לא אחד מחברי הוועד המנהל מקבל פיצוי כספי או פיצוי מסוג אחר בתמורה לחברותו בוועד המנהל.

הקרן שואפת לספק שקיפות מלאה של הנושאים שעל סדר יומה והפיננסים ובמסגרת זו הקרן תפרסם את דו"חותיה הכספיים השנתיים באתר.

בהתחשב בעובדה כי הקרן הוקמה לפני פחות משנה  הדו"ח הכספי הראשון יהיה זמין רק בסוף מחזור שנתי מלא.

מספר הרישום הפיסקלי של הקרן הוא: 8574.91.817.

מסמך אסטרטגיה

הקובץ המצורף
 מכיל את מסמך האסטרטגיה של הקרן כאן.